Image
ImageImage
Dịch vụ thu hộ tiền điện

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm khác

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm

Thủ tục

Nổi bật

  • Khách hàng sử dụng điện, có thể thanh toán hóa đơn tiền điện nhanh chóng, tiện lợi tại Eximbank.
  • Miễn phí dịch vụ thanh toán.
  • Với hệ thống kết nối trực tuyến, khách hàng sẽ được gạch nợ ngay sau khi thanh toán.
Image
icon
iconicon