Image
ImageImage
Tài khoản

Eximbank cung cấp giải pháp giúp Quý khách tiết kiệm một cách an toàn, hiệu quả và sinh lời cao nhất.

ImageImage

Combo tiền gửi

Ưu đãi vượt trội, miễn phí sử dụng

icon

Miễn phí thẻ

Số dư tối thiểu

50.000

đồng

Phí dịch vụ

16.500 đồng/tháng

icon
ImageImage

Sử dụng Combo, Miễn phí chuyển tiền Online

Ưu đãi vượt trội, miễn phí sử dụng

icon

Miễn phí chuyển tiền Online

icon

Miễn phí thẻ

Số dư tối thiểu

50.000

đồng

Phí dịch vụ

Miễn phí combo

icon
ImageImage

Siêu Combo, nhận ưu đãi

Ưu đãi vượt trội, miễn phí sử dụng

icon

Miễn phí chuyển tiền Online

icon

Miễn phí combo 22.000 đồng/tháng, khi số dư bình quân trong tháng từ 2 triệu trở lên

Mức thu phí

22.000

đồng

Số dư tối thiếu

Từng thời kỳ

icon
ImageImage

Tiền gửi thanh toán

Tiện ích trong tầm tay

icon

Kịp thời truy vấn thông tin

icon

Thuận tiện giao dịch

icon

Dễ dàng sở hữu

Mức thu phí

Từng thời kỳ

Số dư tối thiếu

Từng thời kỳ

icon
ImageImage

Tài khoản số đẹp

Số đẹp như ý

icon

Số siêu ngắn

icon

Số siêu đẹp

icon

Tài khoản chỉ từ 4 số

Mức thu phí

Từng thời kỳ

Số dư tối thiếu

Từng thời kỳ

icon
ImageImage

Tài khoản số tự chọn

Miễn phí chọn số

icon

Số theo ngày sinh: 8 số

icon

Số theo số điện thoại: 10 số

icon

Số theo căn cước công dân: 12 số

Mức thu phí

Từng thời kỳ

Số dư tối thiếu

Từng thời kỳ

icon

Quý khách chưa lựa chọn được sản phẩm tài khoản phù hợp?

Image

Quý khách cần được tư vấn trực tiếp tại chi nhánh/phòng giao dịch?

Image
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm tài khoản
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại tài khoản phù hợp nhất.
Image
icon
iconicon