Image
ImageImage
Bảo lãnh

Sản phẩm bảo lãnh do Eximbank cung cấp giúp doanh nghiệp giảm rủi ro và áp lực tài chính

ImageImage

Bảo lãnh nước ngoài

Bảo lãnh do Eximbank phát hành có độ tin cậy cao, được chấp nhận rộng rãi

icon

Thủ tục đơn giản

icon

Mức phí cạnh tranh

Thời hạn bảo lãnh

Linh hoạt theo chứng từ

Phí chứng từ

0

đồng
icon
ImageImage

Bảo lãnh trong nước

Đáp ứng nhu cầu giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và gánh nặng tài chính

icon

Phát hành bảo lãnh nhanh chóng

icon

Dễ dàng tra cứu thông tin

Thời hạn bảo lãnh

Linh hoạt theo chứng từ

Phí chứng từ

0

đồng
icon
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm bảo lãnh
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại bảo lãnh phù hợp nhất.
Image
icon
iconicon