Image
ImageImage
Hành trình hơn 30 năm Eximbank
cùng Quý khách nhịp bước vươn xa
bg

VỀ CHÚNG TÔI

Một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam
Image

"Trong bối cảnh môi trường kinh doanh trong và ngoài nước ít thuận lợi, chúng tôi xác định phải đưa Eximbank trở lại vị thế vốn có ban đầu của mình - Một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam."

Ông Nguyễn Hoàng Hải

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Image
ImageImageImage
EXIMBANK QUA CÁC
CON SỐ NỔI BẬT

17.470

tỷ
đồng

Vốn điều lệ của Eximbank năm 2023

0

điểm
giao dịch

Mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước

0

ngân
hàng

Vươn xa quan hệ đại lý với 70 quốc gia

SỨ MỆNH CỦA EXIMBANK

Đáp ứng kỳ vọng khách hàng bằng việc cung cấp giải pháp tài chính với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm

ImageImageImageImageImage

Giá trị cốt lõi

Image

Khách hàng trên hết và Dịch vụ tin cậy

Image

Đạo đức kinh doanh và Minh bạch

Image

Sáng tạo và cải tiến

Chặng đường phát triển

Image

2023

Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam - Tăng trưởng ấn tượng năm 2023

Eximbank vào "Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam– Tăng trưởng ấn tượng năm 2023" nhờ chất lượng tài sản được nâng cao cùng việc tái cấu trúc ngân hàng.

2023

2022

2009

2008

2007

Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ban Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Image

Bà Đỗ Hà Phương

Chủ tịch HĐQT

Image

Ông Trần Tấn Lộc

Phó Chủ tịch HĐQT

Image

Ông Phạm Quang Dũng

Thành viên HĐQT

Image

Ông Nguyễn Cảnh Anh

Thành viên HĐQT

Image

Ông Trần Anh Thắng

Thành viên HĐQT độc lập

Image

Bà Lương Thị Cẩm Tú

Thành viên HĐQT

Image

Bà Lê Thị Mai Loan

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Image

Thông tin cổ đông

Eximbank hướng tới minh bạch thông tin về hoạt động kinh doanh & chiến lược cho mọi cổ đông của Eximbank

Tìm hiểu thêm

Image

Thương hiệu Eximbank

Tìm hiểu thêm

Giải thưởng tiêu biểu

Image
icon
iconicon