Image
ImageImage
Hệ sinh thái tiện ích liên kết

Lợi ích nổi bật

Tính khoản vay

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm khác

Thông tin sản phẩm

Thông tin

Hướng dẫn

Giới thiệu

  • Cung cấp hệ sinh thái tiện ích đa dạng: gọi taxi, đặt vé tàu/xe/máy bay, mua sắm, mua vé xem phim, đặt hoa, giao hàng, mua vé thể thao – giải trí…
  • Thanh toán tiện lợi ngay bằng tài khoản/thẻ Eximbank
  • Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ rộng khắp
  • Thường xuyên có ưu đãi
Image

Quý khách cần tư vấn

Sản phẩm khác