Image
ImageImage
Tài trợ thương mại

Giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn, hỗ trợ hoạt động thương mại trong nước, quốc tế của doanh nghiệp

Hình thức tài trợ thương mại

ImageImage

Chuyển nhượng L/C

Sản phẩm đặc biệt hữu ích đối với các doanh nghiệp làm trung gian môi giới xuất nhập khẩu (người hưởng lợi thứ nhất)

icon

Thời gian xử lý nhanh, an toàn

icon

Bảo mật thông tin giao dịch

icon
ImageImage

Tài trợ thương mại trực tuyến

Dịch vụ truy vấn TTQT trực tuyến

icon

Truy vấn thông tin

icon

Truy vấn điện Swift

icon

Truy vấn số dư bộ chứng từ

icon
ImageImage

UPAS L/C - Thư tín dụng trả chậm thanh toán ngay nội địa

Thời hạn tài trợ UPAS lên đến 360 ngày

icon

Giải pháp tài chính

icon

Chi phí cạnh tranh

icon
ImageImage

Thanh toán chứng từ theo L/C nội địa

Được tư vấn trong việc kiểm tra chứng từ nhằm giảm thiểu rủi ro trong thanh toán

icon

Tư vấn chuyên nghiệp, miễn phí

icon

Đảm bảo an toàn cho người mua và bán

icon
ImageImage

Phát hành L/C nội địa

L/C được phát hành nhanh chóng, trong vòng 3-4 giờ sau khi nhận hồ sơ đầy đủ

icon

Tư vấn chuyên nghiệp, miễn phí

icon

Đảm bảo an toàn cho người mua và bán

icon
Gửi yêu cầu tư vấn tài trợ thương mại
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại sản phẩm phù hợp nhất.
Image
icon
iconicon