Image
ImageImage
Đặt lệnh 01 lần duy nhất

Để thực hiện thanh toán hóa đơn tự động hàng tháng

Lợi ích nổi bật

Tính khoản vay

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm khác

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm

Thủ tục

Nổi bật

  • Chỉ cần một lần đăng ký duy nhất với Eximbank, không cần phải lo hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, Internet, truyển hình cáp,…thanh toán trễ hạn.
  • Phương thức thanh toán tự động qua ngân hàng nhanh chóng, an toàn, tiện lợi.
Image
icon
iconicon