Image

Ưu đãi chung

11/01/2024

Eximbank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp thanh toán quốc tế

1. Tên chương trình:                    

"Eximbank 35 năm - Chuyển tiền quốc tế 0đ phí"

2. Dịch vụ áp dụng:                    

Chuyển tiền ra nước ngoài (TT)

3. Đối tượng khách hàng:    

KHDN sử dụng dịch vụ Chuyển tiền ra nước ngoài 

4.Nội dung ưu đãi:                      

Miễn phí chuyển tiền ra nước ngoài 

5. Điều kiện ưu đãi:                    

Giao dịch thanh toán chuyển tiền ra nước ngoài phải được mua ngoại tệ (100%) tại Eximbank.

6. Thời gian ưu đãi:                    

Từ 08/01/2024 đến 29/02/2024 (ngày hạch toán giao dịch mua bán ngoại tệ phải thuộc thời gian ưu đãi chương trình)

Bài viết liên quan