Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Xây lắp, nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Xây lắp, nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị

Loại gói thầu: Hỗn hợp.
Nội dung chính của gói thầu: Đập phá tháo dỡ công trình hiện hữu; xây dựng mới công trình 02 tầng (tầng 1: 145,5 m2, tầng 2: 135,5 m2, sân đường 88,8 m2), mái tole, móng đơn; cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, nước, camera, điện thoại, Internet, nội thất văn phòng …
Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 100 ngày dương lịch

2. Tên dự án: Trụ sở Eximbank Phòng Giao dịch Phan Đình Phùng
3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư và phát triển Eximbank
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2018 (trong giờ hành chính)
7. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Quản lý XDCB & PTML – Ngân hàng Eximbank

Địa chỉ: lầu 6, 24B Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 393.087.49, fax: (028) 393.087.51.

8. Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng), hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc, ký quỹ.
10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2018
11. Thời điểm mở thầu : 09 giờ 05 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2018
12. Địa điểm đóng, mở thầu : Phòng Quản lý XDCB & PTML - Eximbank, lầu 6, 24B Trương Định, P. 6, Q. 3 Tp. HCM.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon