Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Xây lắp, nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Xây lắp, nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị

Loại gói thầu: Hỗn hợp.
Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa, cải tạo.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày dương lịch

2. Tên dự án: Trụ sở Phòng Giao dịch Lý Thái Tổ- Chi nhánh Eximbank Chợ Lớn
3. Địa điểm: Số 267-269 Lý Thái Tổ, Phường 9, quận 10, Tp. HCM
4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư và phát triển Eximbank
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
7. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2018 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2018 (trong giờ hành chính)
8. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Quản lý XDCB & PTML - Eximbank

Địa chỉ: lầu 6, 24B Trương Định, P. 6, Q. 3 Tp. HCM
Điện thoại: (028) 393.087.48, Fax: (028) 393.087.51

9. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).
10. Bảo đảm dự thầu: 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng), hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc, ký quỹ.
11. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2018
12. Thời điểm mở thầu : 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2018
13. Địa điểm đóng, mở thầu: Phòng Quản lý XDCB & PTML - Eximbank, lầu 6, 24B Trương Định, P. 6, Q. 3 Tp. HCM

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon