Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Xây lắp, hệ thống kỹ thuật, thang máy, nội thất

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Xây lắp, nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị

Loại gói thầu: Hỗn hợp.
Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng, hệ thống kỹ thuật, cung cấp và lắp đặt nội thất rời, và thang máy.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 180 ngày lịch (kể từ ngày khởi công)

2. Tên dự án: Trụ sở chi nhánh Eximbank Quảng Ngãi
3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư và phát triển Eximbank
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 09 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2018 (trong giờ hành chính)
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản lý XDCB & PTML – Ngân hàng Eximbank

Địa chỉ: lầu 6, 24B Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 39308741, fax: (028) 393.087.51.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng, đã bao gồm thuế GTGT)
9. Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 VNĐ (hai trăm triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng Séc
10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2018
11. Thời điểm mở thầu : Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2018

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon