Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Xây lắp hệ thống kỹ thuật, nội thất

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Xây lắp – hệ thống kỹ thuật – nội thất

Loại gói thầu: Hỗn hợp.
Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa - cải tạo xây dựng, hệ thống kỹ thuật, cung cấp và lắp đặt nội thất rời, sửa thang máy, dời máy phát điện.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 70 ngày (kể từ ngày khởi công).

2. Tên dự án: Sửa chữa - cải tạo Chi nhánh Eximbank Bình Dương.
3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2018 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2018 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản lý XDCB&PTML – Ngân hàng Eximbank

Địa chỉ: lầu 6, 24B Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại: 028.39308741, fax: 028.39308751.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng, đã bao gồm thuế GTGT).
9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VNĐ (tám mươi triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng Séc
10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2018
11. Thời điểm mở thầu : Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2018.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon