Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Ưu đãi lớn tại Citimart cho chủ thẻ Eximbank-Visa

1. Tên chương trình khuyến mại: “Ưu đãi lớn tại Citimart cho chủ thẻ Eximbank-Visa”.

2. Sản phẩm khuyến mại: Dịch vụ thanh toán thẻ Eximbank-Visa tại Đơn vị chấp nhận thẻ của Eximbank (POS EIB) tại Công ty TNHH TM DV Đông Hưng (Citimart).

3. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền thưởng.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/09/2011 đến ngày 15/10/2011.

5. Phạm vi khuyến mại:  Hệ thống Citimart toàn quốc.

6. Đối tượng hưởng khuyến mại:
- Tất cả chủ thẻ Eximbank-Visa trúng thưởng chương trình khuyến mại “Mua sắm cùng Visa – Trúng quà Ipad” do Citimart triển khai.

7. Cơ cấu giải thưởng:
- Quà tặng là tiền thưởng trị giá 500.000 đồng dành cho các chủ thẻ Eximbank-Visa thanh toán trên POS EIB tại Citimart và trúng thưởng chương trình khuyến mại “Mua sắm cùng Visa – Trúng quà Ipad” do Citimart triển khai.

- Tổng số lượng quà tặng: là tổng số chủ thẻ tín dụng Eximbank-Visa trúng thưởng chương trình khuyến mại “Mua sắm cùng Visa – Trúng quà Ipad” do Citimart triển khai và thoả mãn Thể lệ chương trình này.

8. Nội dung và thể lệ chi tiết của chương trình khuyến mại:
8.1  Quy định chung về giao dịch:
- Các giao dịch được tham gia chương trình khuyến mại này là các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công trên POS EIB tại Citimart và có giá trị từ 300.000 đồng trở lên (chưa bao gồm VAT).

- Các giao dịch tại ATM, quầy giao dịch Eximbank; các giao dịch thanh toán hóa đơn công cộng: điện, nước, điện thoại…, thanh toán qua mạng Internet; các giao dịch hủy là giao dịch không được tính.

8.2 Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:
- Điều kiện nhận thưởng: khách hàng là chủ thẻ  Eximbank – Visa thanh toán trên POS EIB tại Citimart và trúng thưởng chương trình khuyến mại “Mua sắm cùng Visa – Trúng quà Ipad” do Citimart triển khai.

- Quy định về giải thưởng: Eximbank chuyển trực tiếp tiền thưởng vào tài khoản thẻ của các khách hàng trúng thưởng theo danh sách trúng thưởng do Citimart công bố và thoả mãn thể lệ chương trình này.

- Quy định về cách thức xác định trúng thưởng: Trên cơ sở danh sách khách hàng trúng thưởng (không vượt quá 45 khách hàng) chương trình khuyến mại “Mua sắm cùng Visa – Trúng quà Ipad” do Citimart công bố, Eximbank rà soát các khách hàng trúng thưởng thoả mãn Thể lệ chương trình này để tiến hành trao thưởng.

- Quy định về số lượng phần quà dành cho các chủ thẻ trúng thưởng: Mỗi chủ thẻ chỉ nhận được tối đa một phần quà.

9. Trách nhiệm thông báo:
- Eximbank có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, danh sách khách hành trúng thưởng trên trang web của Eximbank: www.eximbank.com.vn hoặc các phưong tiện thông tin đại chúng khác.

- Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày Eximbank gửi thông báo đến khách hàng trúng thưởng, Eximbank sẽ tiến hành trao thưởng cho các khách hàng trúng thưởng mỗi đợt khuyến mại.

- Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các địa điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc hoặc liên hệ:

Hê thống siêu thị Citimart trên hoàn quốc.
Trung tâm hỗ trợ khách hàng:
- Eximbank: 08.38210051-38210046, contact@eximbank.com.vn.
- Citimart:  08.38370799, citimartvn@vnn.vn

 

10. Các quy định khác:
- Giải thưởng được trao cho các chủ thẻ có tên trong danh sách trúng thưởng do Citimart công bố.

- Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ các Hóa đơn mua hàng và Hóa đơn thanh toán thẻ cần thiết để xuất trình khi Ngân hàng có yêu cầu. Số tiền trên Hóa đơn mua hàng phải khớp đúng với Hóa đơn thanh toán thẻ của ĐVCNT.

- Eximbank sẽ không trao giải thưởng cho chủ thẻ nếu chủ thẻ chấm dứt sử dụng thẻ: (i) trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại; hoặc (ii) trước thời gian trả thưởng của chương trình khuyến mại.

- Eximbank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện các thủ tục trả thưởng.

- Eximbank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình như: cháy nổ, lũ lụt, động đất… làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.

- Eximbank có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù hợp và Eximbank phải công bố rộng rãi, công khai trên website của Eximbank (www.eximbank.com.vn) 7 ngày trước khi áp dụng nội dung điều chỉnh mới.

- Bằng việc tham gia vào chương trình này, Chủ thẻ chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản của chương trình được liệt kê trong Thể lệ chương trình này và theo tất cả các điều khoản trong Các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ Eximbank - Visa do Eximbank phát hành.

- Chủ thẻ trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến việc nhận giải (nếu nhận thưởng tại điểm giao dịch Eximbank) và thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Eximbank được toàn quyền sử dụng tên, hình ảnh của chủ thẻ trúng thưởng cho mục đích quảng cáo.

- Eximbank chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại. Trong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng do Eximbank phát hành có sai sót gây hiểu lầm cho chủ thẻ trong việc trúng thưởng thì Eximbank có trách nhiệm xác định lại, đúng chủ thẻ trúng thưởng để trao giải thưởng này cho chủ thẻ.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Citimart có trách nhiệm trực tiếp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon