Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Ưu đãi lãi suất dành cho Doanh nghiệp vừa

Khách hàng là doanh nghiệp có quy mô vừa, có nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn
Tiện ích của sản phẩm:
 • Lãi suất vay ngắn hạn: chỉ từ 6,6%/năm
 • Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, giúp ổn định nguồn vốn, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VND
 • Thời hạn cho vay theo từng lần rút vốn: Không quá 12 tháng.
 • Phương thức cho vay: Cấp tín dụng từng lần, hạn mức tín dụng, hoặc giới hạn tín dụng.
 • Hình thức bảo đảm nợ vay: có tài sản đảm bảo/hoặc không có tài sản đảm bảo
Điều kiện vay vốn:
 • Doanh nghiệp có doanh thu thỏa điều kiện của sản phẩm.
 • Có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Eximbank;
 • Phương án kinh doanh khả thi
Hồ sơ vay vốn:
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng đề nghị vay vốn.
 • Hồ sơ về tài chính của khách hàng: Các báo cáo quyết toán đến thời điểm gần nhất.
 • Hồ sơ, tài liệu liên quan đến phương án vay, trả nợ và tài sản thế chấp (nếu có).

Trung tâm hỗ trợ khách hàng Call Center - 1800 1199

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon