Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Tổng giám đốc Eximbank được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

    Ngày 30/8/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1529/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Trương Văn Phước, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Ông Trương Văn Phước sinh năm 1959, tại Quảng Trị, là tiến sĩ kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, ông Phước từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) Tp.HCM; Phó giám đốc Vietcombank Tp.HCM; Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước; Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Eximbank.

    Trong ngành, ông Trương Văn Phước được biết đến là một trong những người đầu tiên đặt nền tảng cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Việt Nam, khi phụ trách lĩnh vực này tại Vietcombank Tp.HCM, cũng như tham gia xây dựng các khuôn khổ pháp lý về ngoại hối của Việt Nam sau này.

    Đầu những năm 2000, ông Trương Văn Phước được điều chuyển làm Tổng giám đốc Eximbank. Từ năm 2003 - 2008, ông Trương Văn Phước được điều động và bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, sau đó là Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

    Từ tháng 3/2008, ông Trương Văn Phước trở lại làm Tổng giám đốc Eximbank và góp phần đưa Eximbank trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam hiện nay.


Ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon