Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Tiền gửi lãi suất ưu đãi

Trong điều kiện lãi suất tiền gửi, tiết kiệm có xu hướng liên tục giảm, nhằm gia tăng lợi ích cho các khách hàng có nhu cầu gửi vốn VND dài hạn, với mức lãi suất cao và ổn định Eximbank triển khai sản phẩm mới “Tiền gửi lãi suất ưu đãi”.

Khách hàng chọn gửi sản phẩm “Tiền gửi lãi suất ưu đãi” sẽ được hưởng lãi suất  CAO hơn tiết kiệm thường.

- Kỳ hạn gửi: 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

- Hình thức nhận lãi: Lãi cuối kỳ, lãi hàng tháng.

- Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn gửi.

Các quy định:

  • Số tiền gửi tối thiểu:
    •  Khách hàng cá nhân: tối thiểu 10 triệu đồng
    •  Khách hàng doanh nghiệp: tối thiểu 50 triệu.
  • Khách hàng không được rút trước hạn. Khi có nhu cầu vốn trước hạn khách hàng được cầm cố tài khoản, thẻ tiết kiệm “Tiền gửi lãi suất ưu đãi” để vay tại Eximbank với lãi suất ưu đãi:
    • Đối với khách hàng gửi hình thức lãnh lãi cuối kỳ:

Lãi suất vay cầm cố  =

 Lãi suất trên hợp đồng tiền gửi, thẻ tiết kiệm
"Tiền gửi lãi suất ưu đãi" lãnh lãi cuối kỳ

+ 1,0%/năm

Đối với khách hàng gửi hình thức lãnh lãi hàng tháng:

Lãi suất vay cầm cố  =

Lãi suất trên hợp đồng tiền gửi, thẻ tiết kiệm
"Tiền gửi lãi suất ưu đãi" lãnh lãi hàng tháng

+ 1,6%/năm

Chi tiết thể lệ sản phẩm.

Liên hệ:

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ các điểm giao dịch Eximbank gần nhất hoặc

Trung tâm hỗ trợ khách hàng:

Thứ 2 đến Thứ 6:
Thứ 7:

Từ 7 giờ 30 đến 19 giờ 30
Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon