Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo V/v thay đổi Chi nhánh quản lý, tên và địa điểm Phòng giao dịch

THÔNG BÁO

V/v THAY ĐỔI CHI NHÁNH QUẢN LÝ, TÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH

TRẦN ĐĂNG NINH TRỰC THUỘC CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA


Tên cũ: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa – Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh.
Chi nhánh quản lý cũ: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa.
Địa chỉ cũ: số 6C Tổ 24, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.


Tên mới: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi Nhánh Cầu Giấy - Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.
Chi nhánh quản lý mới: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi Nhánh Cầu Giấy.
Địa chỉ mới: Tầng 1, số 136 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon