Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo v/v hoạt động Trụ sở mới PGD Đức Trọng vào ngày 01/12/2014

THÔNG BÁO
V/v hoạt động Trụ sở mới PGD Đức Trọng vào ngày 01/12/2014

Căn cứ Điều 21 Chương III Thông tư số 21/2013/TT-NHNN do NHNN Việt Nam ban hành ngày 09/09/2013 quy định việc công bố thông tin về các nội dung thay đổi;
Căn cứ văn bản số 884/LAĐ-TTGSNH ngày 07/10/2014 của NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng vv chấp thuận đăng ký thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Đức Trọng.

- Tên gọi    :    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đà Lạt - Phòng giao dịch Đức Trọng
- Địa chỉ cũ    :    số 651 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
- Địa chỉ mới    :    số 25 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon