Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo v/v hoạt động Trụ sở mới Chi nhánh Quận 10 và PGD Châu Đốc vào ngày 03/09/2014

THÔNG BÁO
V/v hoạt động Trụ sở mới Chi nhánh Quận 10 và PGD Châu Đốc vào ngày 03/09/2014

Căn cứ Điều 21 Chương III Thông tư số 21/2013/TT-NHNN do NHNN Việt Nam ban hành ngày 09/09/2013 quy định việc công bố thông tin về các nội dung thay đổi;
Căn cứ công văn số 2112/HCM-TTGSNH1 ngày 28/08/2014 của NHNN Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Eximbank - Chi nhánh Quận 10;
Căn cứ văn bản số 394/ANG-TTGSNH của NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh An Giang ngày 19/06/2014 về việc xác nhận đăng ký thay đổi địa điểm PGD Châu Đốc trực thuộc Eximbank Chi nhánh An Giang.

1. Chi nhánh Quận 10
- Tên gọi    :    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 10
- Địa chỉ cũ    :    số 392-394 Đường 3/2, P.12, Q.10, Tp.HCM
- Địa chỉ mới    :    số 65-65A và 63/6 Đường 3/2, P.11, Q.10, Tp.HCM
2. Phòng giao dịch Châu Đốc
- Tên gọi    :    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng giao dịch Châu Đốc
- Địa chỉ cũ    :    số 73 Lê Lợi, P.Châu Phú B, Tx.Châu Đốc, tỉnh An Giang
- Địa chỉ mới    :    số 56-58-60 Nguyễn Văn Thoại, P.Châu Phú A, Tp.Châu Đốc, tỉnh An Giang

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon