Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo v/v hoạt động Trụ sở mới Chi nhánh Hai Bà Trưng, PGD Tây Sơn, PGD Nguyễn Phong Sắc

THÔNG BÁO
V/v hoạt động Trụ sở mới Chi nhánh Hai Bà Trưng, PGD Tây Sơn,
PGD Nguyễn Phong Sắc

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam v/v ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ - NHNN ngày 02/06/2010 của Thống đốc NHNN Việt Nam v/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015;
Căn cứ văn bản số 144/2015/EIBHBT ngày 23/3/2015, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội vv chấp thuận thay đổi địa điểm PGD của Eximbank.
Căn cứ văn bản số 145/2015/EIBHBT ngày 23/3/2015, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội vv chấp thuận thay đổi địa điểm Chi nhánh của Eximbank.

1. Chi nhánh Hai Bà Trưng
- Tên gọi    :    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng
- Tên gọi mới    :    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đô
- Địa chỉ cũ    :    số 439 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
- Địa chỉ mới    :    (Tầng 1 và tầng 5) Tòa nhà số 257 Giải Phóng, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội.
2. Phòng giao dịch Tây Sơn
- Tên gọi    :    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng - Phòng giao dịch Tây Sơn
- Tên gọi mới    :    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đô - Phòng giao dịch Trần Khát Chân
- Địa chỉ cũ    :    số 108 Tây Sơn, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội.
- Địa chỉ mới    :    số 439 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
3. Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc
- Tên gọi    :    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng - Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc
- Tên gọi mới    :    Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đô - Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon