Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo về việc tổ chức lại Hội sở chính

Eximbank đang cải tổ Hội sở chính để tinh gọn bộ máy quản lý và nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định. Việc tái sắp xếp này là một phần củacác khởi xướng chiến lược trung và dài hạn của Ngân hàng thuộc dự án "Eximbank Mới".

1. Tổ chức lại Hội sở chínhEximbank tổ chức lại 9 Khối và Trung tâm/ Phòng ban hiện tại tại Hội sở chính thành 7 Khối sau:

Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Khối Ngân hàng Bán lẻ

Khối Kinh doanh Tiền tệ

Khối Quản lý Rủi ro

Khối CNTT và Vận hành

Khối Hỗ trợ

Khối Kế hoạch Chiến lược

2. Cơ cấu Ban điều hành mới

Ban điều hành mới bao gồm 7 thành viên sau đây:

Ông Lê Văn Quyết (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)

Ông Trần Tấn Lộc (Phó Tổng Giám đốc)

Ông Đào Hồng Châu (Phó Tổng Giám đốc)

Bà Đinh Thị Thu Thảo (Phó Tổng Giám đốc)

Bà Văn Thái Bảo Nhi (Phó Tổng Giám đốc)

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ (Phó Tổng Giám đốc)

Ông Võ Quang Hiển (Phó Tổng Giám đốc)

Để hỗ trợ Ban điều hành, Ngân hàng đã bổ sung một vị trí mới quan trọng là Giám đốc cấp cao. CácGiám đốc cấp cao chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, gồm có:

Ông Bùi Văn Đạo

Ông Nguyễn Văn Hào

Ông Lê Anh Tú

Ông Masashi Mochizuki

Ông Yutaka Moriwaki

3. Nền tảng và Mục tiêu

Kể từ đầu năm 2017, Eximbank đã tiến hành Kế hoạch Tái cấu trúc và Chiến lược mang tên "Eximbank Mới". Sau khi tái cơ cấu tổ chức các hội đồng, ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị đã thông qua bước đột phá này ở cấp cao nhất trong Ngân hàng để hoàn thành sứ mệnh của Eximbank nhằm "tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan bao gồm khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồngthông qua tăng trưởng liên tục trong hoạt động kinh doanh".

Qua việc cải tổnày, mỗi thành viên Ban điều hành / Khối sẽ có nhiệm vụ và chức năng rõ ràng hơn và sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ mạng lưới chi nhánh của Ngân hàng.Hội sở chính có thể nhanh chóng hành động nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và môi trường kinh doanh luôn thay đổi.

Eximbank cam kết tiếp tục thúc đẩy Dự án "Eximbank Mới" nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Về Eximbank

Tên: Ngân hàng Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Nam
Năm đăng ký đầu tiên: 1992
Trụ sở chính: đặt tại Tp. Hồ Chí Minh
Cổ phiếu niêm yết tại:

sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Số lượng điểm giao dịch: 207
Số lượng nhân viên: 5.852
Vốn điều lệ: 12.355 tỷ đồng
Tổng tài sản:

136.802 tỷ đồng

(Tính đến tháng 6 năm 2017)

Website: https://eximbank.com.vn
   

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon