Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo thay dổi địa điểm giao dịch Eximbank Thảo Điền

                                                                  


                                                                                                       THÔNG BÁO
                                                                                 V/v Thay đổi địa điểm giao dịch của Eximbank Lầm Đồng

Tên gọi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Bắc Hải
Địa chỉ cũ: 2D-2D/1-2E Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Thành Phố Đà Lạt,  Lâm Đồng, Vietnam
Địa chỉ mới:  18-20 Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành Phố Đà Lạt,  Lâm Đồng, Vietnam
Ngày hoạt động chính thức tại địa điểm mới: 05/12/2022.

Trân trọng,
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Bài viết liên quan