Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo thay dổi địa điểm giao dịch Eximbank Thảo Điền

                                                                  


                                                                                                       THÔNG BÁO
                                                                                 V/v Thay đổi địa điểm giao dịch của Eximbank Bắc Hải

Tên gọi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Bắc Hải
Địa chỉ cũ: 2 Bis Cửu Long, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ mới: 14 Khu A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10,  Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày hoạt động chính thức tại địa điểm mới: 05/09/2022.

Trân trọng,
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon