Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo mời thầu Cải tạo sửa chữa, nội thất và hệ thống kỹ thuật

THÔNG BÁO MỜI THẦU
1. Tên gói thầu: Cải tạo sửa chữa, nội thất và hệ thống kỹ thuật.

Loại gói thầu: Xây lắp
Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng, cải tạo, trụ sở giao dịch Ngân hàng.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 01 tháng (kể từ ngày khởi công).

2. Tên công trình: Phòng Giao dịch Eximbank Vĩnh Thạnh - Chi nhánh Tây Đô.
3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00, ngày 22 tháng 04 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 06 tháng 05 năm 2016 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT:

Ban Chuyên trách dự án – Ngân hàng Eximbank
Địa chỉ: lầu 6, 24B Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại: 08.39308745, fax: 08.39308751.

8.Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng, đã bao gồm thuế GTGT).
9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ (hai mươi triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của ngân hàng ngoài hệ thống Eximbank hoặc đặt cọc bằng Séc.
10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 06 tháng 05 năm 2016.
11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 06 tháng 05 năm 2016.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon