Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU


Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cở bản gói thầu: “Cung cấp, thi công cọc thử và cọc đại trà ĐK 350mm” thuộc dự án: “Trung tâm dữ liệu Ngân hàng Eximbank”, địa chỉ: Lô D3C, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngân hàng Eximbank xin mời các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu (HSMT) với giá là 500.000 đồng  (Năm trăm ngàn đồng) tại:
Nơi nộp tiền: Phòng Ngân quỹ Hội sở- Ngân hàng Eximbank
Số 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM.
Nơi nhận HSMT: Ban Chuyên trách dự án- Ngân hàng Eximbank
Lầu 6 - số 24B Trương Định, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian bán HSMT từ 09 giờ 00 ngày 05 tháng 05 năm 2014 đến 14 giờ 00 ngày 15 tháng 05 năm 2014 (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng và phải được gửi đến: Ban Chuyên trách dự án - Ngân hàng Eximbank chậm nhất là 14 giờ 00 ngày 15 tháng 05 năm 2014.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 ngày 15 tháng 05 năm 2014 tại: Ban Chuyên trách dự án - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Lầu 6, số 24B Trương Định, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam kính mời đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Bên mời thầu theo địa chỉ:

Ban Chuyên trách dự án- Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
Lầu 6 - số 24B Trương Định, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh;
Điện thoại: 08-39308741                     Fax: 08-39308751

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon