Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Tên gói thầu: Xây lắp, nội thất và hệ thống kỹ thuật

Tên dự án: PGD Bình Chánh – CN  Eximbank Bình Phú. Địa điểm: Số A29/25 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 02 tháng 08 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 ngày 12 tháng 08 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Mở rộng & Hỗ trợ mạng lưới - Ngân hàng Eximbank: Lầu 6, số 24B Trương Định, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đ
- Nơi nộp tiền: Phòng Ngân quỹ Hội sở - Ngân hàng Eximbank: Số 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
- Nơi nhận HSMT: Phòng Mở rộng & Hỗ trợ mạng lưới - Ngân hàng Eximbank: Lầu 6, số 24B Trương Định, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 12 tháng 08 năm 2014 tại Phòng Mở rộng & Hỗ trợ mạng lưới - Ngân hàng Eximbank: Lầu 6, số 24B Trương Định, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Bảo đảm dự thầu: Trị giá 16.000.000 VNĐ (Mười sáu triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai mở công khai vào lúc 09 giờ 30 ngày 12 tháng 08 năm 2014 tại: Phòng Mở rộng & Hỗ trợ mạng lưới - Ngân hàng Eximbank: Lầu 6, số 24B Trương Định, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Eximbank  kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon