Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Xây lắp – hệ thống kỹ thuật – nội thất

Loại gói thầu: Hỗn hợp.

Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa - cải tạo xây dựng, hệ thống kỹ thuật, cung cấp và lắp đặt nội thất rời.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 30 ngày (kể từ ngày khởi công).

2. Tên dự án: Cải tạo - mở mới Eximbank Giá Rai.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ ngày 09 tháng 06 năm 2023 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2023 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Quản lý TS&PTML – Ngân hàng Eximbank

Địa chỉ: lầu 3, 232 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: 028.35202377

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng, đã bao gồm thuế GTGT).

9. Bảo đảm dự thầu: 37.000.000 VNĐ (Ba mươi bảy triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc

10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2023.

11. Thời điểm mở thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2023.

 

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon