Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1        Tên gói thầu: Cải tao

2        Loại gói thầu: Trọn gói.

-       Nội dung chính của gói thầu: Cải tạo – Di dời Trụ sở Eximbank Hồ Văn Huê (Hà Huy Giáp) tại Tp. Hồ Chí Minh.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 30 ngày (kể từ ngày khởi công).

3        Tên dự án: Cải tạo – Di dời Trụ sở Eximbank Hồ Văn Huê (Hà Huy Giáp)

4        Địa điểm : Tp. Hồ Chí Minh

5        Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.

6        Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

7        Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

8        Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00 ngày 07/04/2023 đến 14h30 ngày 13/04/2023  (trong giờ hành chính).

9        Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản lý TS&PTML – Ngân hàng Eximbank

-       Địa chỉ: lầu 3, 232 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

-       Điện thoại: 028.35202377

10   Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng, đã bao gồm thuế GTGT).

11   Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VNĐ (ba mươi lăm triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc

12   Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2023.

13   Thời điểm mở thầu : Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2023. 

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon