Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU


THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Xây lắp – hệ thống kỹ thuật – nội thất

• Loại gói thầu: Hỗn hợp.

• Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa - cải tạo xây dựng, hệ thống kỹ thuật, cung cấp và lắp đặt nội thất rời.

• Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 25 ngày (kể từ ngày khởi công).

2. Tên dự án: Cải tạo - di dời Eximbank Cẩm Lệ.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ ngày 24 tháng 03 năm 2023 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Quản lý TS&PTML – Ngân hàng Eximbank

• Địa chỉ: lầu 3, 232 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

• Điện thoại: 028.35202377

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng, đã bao gồm thuế GTGT).

9. Bảo đảm dự thầu: 24.000.000 VNĐ (Hai mươi bốn triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc

10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

11. Thời điểm mở thầu : Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

 

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon