Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo mời thầu

I. Gói thầu số 1:
 • Tên dự án: Trụ sở Eximbank chi nhánh Buôn Ma Thuột
 • Địa diểm xây dựng: Số 310 Nguyễn Tất Thành, P. Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 • Tên gói thầu: Tư vấn QLDA và giám sát thi công
 • Loại gói thầu: Tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị cho công trình từ khi khởi công đến khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán hoàn thành công trình.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày lịch (chưa kể thời gian quyết toán vốn)
 • Tên dự án: Trụ sở Eximbank chi nhánh Buôn Ma Thuột
 • Nguồn vốn: Vốn đầu tư và phát triển Eximbank
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 09 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (trong giờ hành chính)
 • Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng QLXDCB & PTML – Eximbank
  • + Địa chỉ: Lầu 3, số 232 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM
  • + Điện thoại: (028) 35202376
 • Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí
 • Bảo đảm dự thầu: 20 triệu
 • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 07 tháng 8 năm 2020
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10, ngày 07 tháng 8 năm 2020
 • Địa điểm đóng, mở thầu: Phòng QLXDCB & PTML – Eximbank, lầu 3, số 232 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM

II. Gói thầu số 2:

 • Tên dự án: Trụ sở Eximbank chi nhánh Buôn Ma Thuột
 • Địa diểm xây dựng: Số 310 Nguyễn Tất Thành, P. Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 • Tên gói thầu: Thi công xây dựng và hệ thống kỹ thuật
 • Loại gói thầu: Hỗn hợp
 • Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng móng, phần thân, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật, sân đường, hạ tầng
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày lịch
 • Nguồn vốn: Vốn đầu tư và phát triển Eximbank
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 09 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2020 (trong giờ hành chính)
 • Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng QLXDCB & PTML – Eximbank
  • + Địa chỉ: Lầu 3, số 232 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM
  • + Điện thoại: (028) 35202376
 • Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng
 • Bảo đảm dự thầu: 350 triệu
 • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 17 tháng 8 năm 2020
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10, ngày 17 tháng 8 năm 2020
 • Địa điểm đóng, mở thầu: Phòng QLXDCB & PTML – Eximbank, lầu 3, số 232 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM
 

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon