Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo gia hạn mời thầu Thi công xây dựng, cải tạo, mở rộng trụ sở giao dịch Ngân hàng

THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI THẦU
1. Tên gói thầu: Cải tạo, mở rộng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Loại gói thầu: Xây lắp
Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng, cải tạo, mở rộng trụ sở giao dịch Ngân hàng.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 01 tháng (kể từ ngày khởi công).

2. Tên công trình: Phòng Giao dịch Quận 9 – Chi nhánh Eximbank Thủ Đức.
3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00, ngày 03 tháng 02 năm 2016 đến trước 14 giờ 30, ngày 25 tháng 03 năm 2016 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT:

Ban Chuyên trách dự án – Ngân hàng Eximbank;
Địa chỉ: lầu 6, 24B Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM;
Điện thoại: 08.39308745, fax: 08.39308751.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng, đã bao gồm thuế GTGT).
9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng Séc.
10. Thời điểm đóng thầu: Trước 14 giờ 30, ngày 25 tháng 03 năm 2016.
11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 25 tháng 03 năm 2016.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon