Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thông báo điều chỉnh mức phí tài chính (lãi vay) và phí trễ hạn áp dụng đối với thẻ quốc tế Eximbank, hiệu lực từ ngày 10/07/2018

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý khách hàng,Eximbank trân trọng thông báo đến Quý khách kể từ ngày 10/07/2018, Eximbank điều chỉnh mức phí tài chính (lãi vay) và phí trễ hạn thanh toán áp dụng đối với thẻ quốc tế Eximbank. Chi tiết như sau:

1. Phí tài chính (lãi vay):

Loại thẻ tín dụng quốc tế

Từ 10/07/2018

- Thẻ Visa Platinum
- Thẻ Teacher Card

1,7%/tháng

- Thẻ Visa/MasterCard/JCB (thẻ Vàng)
- Thẻ Visa Business

2%/tháng

- Thẻ Visa/MasterCard/JCB (thẻ Chuẩn)
- Thẻ Jetstar JCB
- Thẻ Visa Violet
- Thẻ UEFA Champions League MasterCard®

2,1%/tháng

- Thẻ One World Mastercard

1.5%/tháng

2. Phí trễ hạn:

Loại thẻ

Từ 10/07/2018

Tất cả thẻ tín dụng quốc tế

4%/số tiền thanh toán tối thiểu
Tối thiểu 80.000 VNĐ

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng 24/7: 1800 1199.

Trân trọng.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon