Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Thanh toán hóa đơn bằng thẻ quốc tế trên Internet Banking

Từ ngày 01/10/2014, Eximbank chính thức triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn bằng thẻ quốc tế thông qua INTERNET BANKING của Eximbank, giúp Quý Khách hàng có thêm một sự lựa chọn thanh toán hóa đơn mới bên cạnh các kênh thanh toán hóa đơn hiện tại như:

  • Thanh toán bằng thẻ ATM/ thẻ quốc tế tại ATM Eximbank.
  • Thanh toán bằng thẻ quốc tế tại website Eximbank (tại đây).
  • Thanh toán trực tiếp trên Internet Banking của Eximbank bằng tài khoản thanh toán.
  • Thanh toán hóa đơn tại các website thương mại điện tử khác.

Tính năng vượt trội của dịch vụ thanh toán hóa đơn thông qua Internet Banking của Eximbank:

Hóa đơn được gạch nợ ngay tức thời

Miễn phí giao dịch

Thông tin chi tiết về dịch vụ, Quý khách liên hệ Eximbank để được hỗ trợ: (84) 18001199, email: contact@eximbank.com.vn hoặc các Chi nhánh/Phòng Giao dịch Eximbank trên toàn quốc.            

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon