Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Tài trợ xuất khẩu - theo hợp đồng Forward

Chương trình "TÀI TRỢ XUẤT KHẨU – THEO HỢP ĐỒNG FORWARD"là giải pháp tài chính tối ưu cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

- Tiện ích của sản phẩm:

Lãi suất vay ngắn hạn: chỉ từ 6,3%/năm
 Đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, thanh toán các chi phí liên quan đến sản xuất, kinh doanh, chế biến hàng hóa xuất khẩu.

- Đặc điểm:
Loại tiền cho vay: VNĐ
Thời hạn cho vay theo từng lần rút vốn: Không quá 6 tháng.
Phương thức cho vay: Cấp tín dụng từng lần, hạn mức tín dụng.
Hình thức bảo đảm nợ vay: có tài sản đảm bảo/hoặc không có tài sản đảm bảo

- Điều kiện vay vốn:
Có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Eximbank
Phương án kinh doanh khả thi
Có nguồn thu ngoại tệ và cam kết bán ngoại tệ cho Eximbank theo tỷ giá kỳ hạn.

- Hồ sơ vay vốn:
Hồ sơ pháp lý của khách hàng đề nghị vay vốn.
Hồ sơ về tài chính của khách hàng: Các báo cáo quyết toán đến thời điểm gần nhất.
Hồ sơ, tài liệu liên quan đến phương án vay, trả nợ và tài sản thế chấp (nếu có).

Trung tâm hỗ trợ khách hàng Call Center - 1800 1199

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon