Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Sửa chữa cải tạo, xây lắp, nội thất và hệ thống kỹ thuật

THÔNG BÁO MỜI THẦU
1. Tên gói thầu: Cải tạo, mở rộng.

Loại gói thầu: Xây lắp.
Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa cải tạo, xây lắp, nội thất và hệ thống kỹ thuật.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày khởi công).

2. Tên công trình: Chi nhánh Eximbank Quận 4.
3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00, ngày 05 tháng 07 năm 2016 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 07 năm 2016(trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT:

Ban Chuyên trách dự án – Ngân hàng Eximbank
Địa chỉ: lầu 6, 24B Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại: 08.39308745, fax: 08.39308751.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng.
9. Bảo đảm dự thầu: 26.000.000 VNĐ (Hai mươi sáu triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của ngân hàng ngoài hệ thống Eximbank hoặc đặt cọc bằng Séc.
10. Thời điểm đóng thầu : 09 giờ 30, ngày 18 tháng 07 năm 2016.
11. Thời điểm mở thầu : 09 giờ 30, ngày 18 tháng 07 năm 2016.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon