Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Sửa chữa cải tạo, xây lắp, nội thất và hệ thống kỹ thuật

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Cải tạo, mở rộng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Loại gói thầu: Xây lắp.
Giá gói thầu: 1.415.291.645 đồng .
Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa cải tạo, xây lắp, nội thất và hệ thống kỹ thuật.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày (kể từ ngày khởi công).

2. Tên công trình: PGD Châu Phú – Chi nhánh Eximbank An Giang.
3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00, ngày 21 tháng 02 năm 2017 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 03 năm 2017 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản lý xây dựng cơ bản & Phát triển mạng lưới – Ngân hàng Eximbank

Địa chỉ: lầu 6, 24B Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại: 08.39308745, fax: 08.39308751.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng.
9. Bảo đảm dự thầu: 21.000.000 VNĐ (Hai mươi mốt triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của ngân hàng ngoài hệ thống Eximbank hoặc đặt cọc bằng Séc.
10. Thời điểm đóng thầu : 09 giờ 30, ngày 08 tháng 03 năm 2017.
11. Thời điểm mở thầu : 09 giờ 30, ngày 08 tháng 03 năm 2017.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon