Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Miễn phí vượt tin dịch vụ SMS Banking, SMS thông báo ngày đến hạn tiết kiệm, giữ hộ vàng từ 28/06/2016

Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Banking, gia tăng tiện ích cho khách hàng khi mở tài khoản thanh toán tại Eximbank, từ ngày 28/06/2016 Eximbank thông báo MIỄN PHÍ vượt tin 02 dịch vụ SMS Banking "Thông báo thay đổi số dư tự động" và "Gửi SMS thông báo ngày đến hạn tiền gửi, tiết kiệm, giữ hộ vàng" cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ.
Dịch vụ SMS Banking - Nhận tin nhắn thông báo thay đổi số dư tự động: là dịch vụ được cung cấp nhằm giúp khách hàng quản lý các biến động của số dư tài khoản tiền gửi thanh toán. Khi có các giao dịch gửi/rút phát sinh liên quan, hệ thống Eximbank sẽ gửi tin nhắn thông báo tới khách hàng qua số thuê bao đã được đăng ký sử dụng. (Áp dụng đối với các giao dịch gửi/rút từ 10.000 đồng trở lên)
Xem chi tiết dịch vụ
Theo đó, từ 28/06/2016 biểu phí SMS Banking "Thông báo thay đổi số dư tự động"điều chỉnh như sau:
Giữ nguyên phí 30.000VNĐ/tài khoản/thuê bao/quý (chưa gồm VAT). (Số lượng tin nhắn không hạn chế)
MIỄN PHÍ VƯỢT TIN.

Để đăng ký dịch vụ SMS Banking "Thông báo thay đổi số dư tự động", khách hàng có thể đăng ký theo 3 cách sau:
1. Đăng ký bằng tin nhắn SMS gửi đến tổng đài 8149

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ qua SMS gửi 8149
2. Đăng ký dịch vụ trực tuyến trên Internet Banking

- Khách hàng đăng nhập vào trang Internet Banking và đăng ký theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ trực tuyến trên Internet Banking
3. Đăng ký tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của Eximbank

- Khách hàng mang theo CMND khi đăng ký dịch vụ tại điểm giao dịch của Eximbank.
Ngoài ra, từ ngày 28/06/2016 khách hàng sử dụng dịch vụ: "Gửi SMS thông báo ngày đến hạn tiền gửi, tiết kiệm, giữ hộ vàng" cũng được MIỄN PHÍ vượt tin.
"Gửi SMS thông báo ngày đến hạn tiền gửi, tiết kiệm, giữ hộ vàng" là dịch vụ tự động gửi tin nhắn thông báo ngày đến hạn tất cả các tài khoản tiền gửi, tiết kiệm, giữ hộ vàng có kỳ hạn, thời hạn từ 1 tháng trở lên của khách hàng, khi khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ này.
Xem chi tiết dịch vụ
Cụ thể biểu phí điều chỉnh như sau:
Giữ nguyên phí dịch vụ: 3.000 đồng/tháng/thuê bao/khách (chưa gồm VAT), chỉ thu phí khách hàng khi có phát sinh tin nhắn trong kỳ thu phí.
MIỄN PHÍ vượt tin
Đặc biệt, Eximbank ưu đãi miễn phí dịch vụ của dịch vụ "Gửi SMS thông báo ngày đến hạn", cho các khách hàng sau:
Khách hàng VIP, hoặc
Khách hàng có tổng số tiền gửi, tiết kiệm VNĐ, Ngoại tệ tại Eximbank từ 1 tỷ trở lên, hoặc
Khách hàng có đăng ký dịch vụ SMS Banking (là dịch vụ tự động nhận tin nhắn SMS khi số dư tài khoản không kỳ hạn thay đổi)

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon