Image

Thông báo của Eximbank

05/04/2024

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 03 NĂM 2024

(Số liệu kỳ báo cáo: 31/03/2024)

Eximbank công bố lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất bình quân kỳ tháng 03/2024 như sau:

ĐVT: %/năm

Chỉ tiêu Lãi suất
Lãi suất cho vay bình quân 7.76
Trong đó:  
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân 8.69
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng doanh nghiệp 6.54
Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 2.94

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon