Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Kết quả nhận thưởng Đợt 1 Chương trình “Cùng Thẻ Eximbank, Mang Tết Về Nhà”

Kết quả nhận thưởng Đợt 1
Chương trình “Cùng Thẻ Eximbank, Mang Tết Về Nhà”

Vui lòng xem danh sách nhận thưởng tại đây:dành cho Khách Hàng, dành cho CBNV

Ghi chú:

Giải thưởng hoàn tiền: Eximbank chi thưởng trực tiếp vào tài khoản thẻ của chủ thẻ nhận thưởng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7: 1800 1199

Email: contact@eximbank.com.vn

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon