Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Giao dịch trực tuyến tại Eximbank vẫn đảm bảo an toàn

Để đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng đa dạng của khách hàng, trong thời gian qua, Eximbank đã không ngừng phát triển các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng ngày càng tiện lợi và nhanh chóng. Ngoài các dịch vụ thanh toán bằng Thẻ, Eximbank đã phát triển các dịch vụ thanh toán qua Internet Banking.
Với dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, Eximbank đã giúp cho khách hàng thực hiện các dịch vụ truy vấn thông tin tài khoản, thanh toán chuyển khoản, thanh toán hóa đơn tiền điện và các dịch vụ tài chính khác tại nhà và cơ quan một cách thuận lợi, nhanh chóng, an toàn. Đến nay, có thể nói các loại hình giao dịch trực tuyến tại Eximbank đã từng bước đi vào ổn định và phát huy được tác dụng mang đến sự an tâm, tin tưởng đối với Quý Khách hàng.

Mặt khác, Eximbank sẽ luôn tăng cường kiểm tra, bảo mật hệ thống giao dịch trực tuyến để Quý khách hàng có thể an tâm, tin cậy khi sử dụng các loại hình giao dịch trực tuyến của Eximbank.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon