Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank triển khai sản phẩm "Combo hoán đổi ngoại tệ bảo hiểm tỷ giá kèm hợp đồng tiền gửi"

a. Thời gian triển khai: Từ ngày 12/06/2019

b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp

c. Nội dung Combo:

Thực hiện đồng thời hợp đồng hoán đổi ngoại tệ và hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ:
  • Bảo hiểm tỷ giá
Hợp đồng tiền gửi, ưu đãi lãi suất:
  • Kỳ hạn 6 tháng: cộng 0,05%
  • Kỳ hạn 12 tháng: cộng 0,1%

Ưu đãi tiền gửi được áp dụng cho tất cả các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn hiện hành.

d. Quy định khác: Mỗi sản phẩm trong combo sẽ tuân thủ theo quy định hiện hành riêng của từng sản phẩm.

e. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến Combo, Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Eximbank

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon