Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank triển khai Dịch vụ chi lương trên Internet Banking

a. Tiện ích:

Chỉ thực hiện 1 giao dịch duy nhất để chuyển khoản ngay tức thì cho tất cả nhân viên
Tiết kiệm thời gian, nguồn lực
An toàn, bảo mật thông tin

b. Dịch vụ bao gồm:

Chi lương trong hệ thống Eximbank: người thụ hưởng có tài khoản tại Eximbank
Chi lương ngoài hệ thống Eximbank: người thụ hưởng có tài khoản tại ngân hàng khác

c. Điều kiện và thủ tục sử dụng dịch vụ:

Khách hàng có tài khoản thanh toán tại Eximbank
Khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking gói thanh toán
Đăng ký sử dụng tiện ích chi lương qua Internet Banking

d. Liên hệ:

Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call Center): 18001199 (nhấn phím số 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (7h30 – 21h00) và
thứ Bảy (7h30 – 17h00).
Email: contact@eximbank.com.vn

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon