Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank triển khai CTKM "Ngày Doanh Nghiệp không dùng tiền mặt"

a. Thời gian triển khai: ngày 14/06/2019

b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp

c. Nội dung chương trình:

Giao dịch chuyển khoản trong nước tại quầy vào ngày 14/06/2019

Ưu đãi phí dịch vụ

1. Phí chuyển khoản trong nước ngoài hệ thống

Miễn phí

2. Phí chi hộ lương

Miễn phí

d. Điều kiện chương trình:

Khách hàng chuyển tiền trích từ tài khoản thanh toán mở tại Eximbank.

Khách hàng gửi lệnh chuyển tiền vào ngày 14/06/2019, trước giờ cut of time hệ thống của Eximbank.

e. Giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank hoặc Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: Điện thoại: (08) 1800 1199.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon