Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank triển khai chương trình "Sinh nhật vui, Xuân ấm áp"

Từ ngày 05/01/2016 Eximbank triển khai chương trình khuyến mại "SINH NHẬT VUI, XUÂN ẤM ÁP" dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 Với mức gửi từ 80 triệu đồng trở lên với kỳ hạn gửi từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, lãnh lãi cuối kỳ, khách hàng sẽ nhận được phiếu mua hàng tại các trung tâm mua sắm trị giá từ 100.000 đồng đến 62 triệu đồng. Cụ thể như sau:
Khu vực Tp.HCM, Miền Bắc:

Mức tiền gửi

Trị giá quà tặng

1 Tháng

2 Tháng

3 Tháng

12 Tháng

15 Tháng

18 Tháng

Từ 100 triệu - dưới 500 triệu đồng

100,000

200,000

200,000

450,000

700,000

800,000

Từ 500 triệu - dưới 1 tỷ đồng

300,000

500,000

500,000

2,000,000

3,500,000

4,000,000

Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ đồng

800,000

1,500,000

1,500,000

4,000,000

7,000,000

8,000,000

Từ 3 tỷ - dưới 5 tỷ đồng

1,500,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

20,000,000

24,000,000

Từ 5 tỷ - dưới 8 tỷ đồng

2,500,000

5,000,000

5,000,000

24,000,000

35,000,000

42,000,000

Từ 8 tỷ  - dưới 10 tỷ đồng

5,000,000

10,000,000

10,000,000

35,000,000

52,000,000

62,000,000

Khu vực còn lại: Miền Trung, Miền Đông, Tây Nam Bộ:

Mức tiền gửi

Trị giá quà tặng

1 Tháng

2 Tháng

3 Tháng

12 Tháng

15 Tháng

18 Tháng

Từ 80 triệu - dưới 400 triệu đồng

100,000

200,000

200,000

450,000

700,000

800,000

Từ 400 triệu - dưới 800 triệu đồng

300,000

500,000

500,000

2,000,000

3,500,000

4,000,000

Từ 800 triệu – dưới 2,5 tỷ đồng

800,000

1,500,000

1,500,000

4,000,000

7,000,000

8,000,000

Từ 2,5 tỷ - dưới 4 tỷ đồng

1,500,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

20,000,000

24,000,000

Từ 4 tỷ - dưới 6 tỷ đồng

2,500,000

5,000,000

5,000,000

24,000,000

35,000,000

42,000,000

Từ 6 tỷ  - dưới 8 tỷ đồng

5,000,000

10,000,000

10,000,000

35,000,000

52,000,000

62,000,000

Phương thức lãnh lãi: lãnh lãi cuối kỳ.
Chi tiết thể lệ chương trình
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

Từ ngày 05/01/2016 Eximbank triển khai chương trình khuyến mại "SINH NHẬT VUI, XUÂN ẤM ÁP" dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với mức gửi từ 80 triệu đồng trở lên với kỳ hạn gửi từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, lãnh lãi cuối kỳ, khách hàng sẽ nhận được phiếu mua hàng tại các trung tâm mua sắm trị giá từ 100.000 đồng đến 62 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Khu vực Tp.HCM, Miền Bắc:

Mức tiền gửi

Trị giá quà tặng

1 Tháng

2 Tháng

3 Tháng

12 Tháng

15 Tháng

18 Tháng

Từ 100 triệu - dưới 500 triệu đồng

100,000

200,000

200,000

450,000

700,000

800,000

Từ 500 triệu - dưới 1 tỷ đồng

300,000

500,000

500,000

2,000,000

3,500,000

4,000,000

Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ đồng

800,000

1,500,000

1,500,000

4,000,000

7,000,000

8,000,000

Từ 3 tỷ - dưới 5 tỷ đồng

1,500,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

20,000,000

24,000,000

Từ 5 tỷ - dưới 8 tỷ đồng

2,500,000

5,000,000

5,000,000

24,000,000

35,000,000

42,000,000

Từ 8 tỷ  - dưới 10 tỷ đồng

5,000,000

10,000,000

10,000,000

35,000,000

52,000,000

62,000,000

Khu vực còn lại: Miền Trung, Miền Đông, Tây Nam Bộ:

Mức tiền gửi

Trị giá quà tặng

1 Tháng

2 Tháng

3 Tháng

12 Tháng

15 Tháng

18 Tháng

Từ 80 triệu - dưới 400 triệu đồng

100,000

200,000

200,000

450,000

700,000

800,000

Từ 400 triệu - dưới 800 triệu đồng

300,000

500,000

500,000

2,000,000

3,500,000

4,000,000

Từ 800 triệu – dưới 2,5 tỷ đồng

800,000

1,500,000

1,500,000

4,000,000

7,000,000

8,000,000

Từ 2,5 tỷ - dưới 4 tỷ đồng

1,500,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

20,000,000

24,000,000

Từ 4 tỷ - dưới 6 tỷ đồng

2,500,000

5,000,000

5,000,000

24,000,000

35,000,000

42,000,000

Từ 6 tỷ  - dưới 8 tỷ đồng

5,000,000

10,000,000

10,000,000

35,000,000

52,000,000

62,000,000

Phương thức lãnh lãi: lãnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết thể lệ chương trìnhĐể biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

Điểm giao dịch Eximbank gần nhất

Trung tâm hỗ trợ khách hàng Call Center 18001199

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon