Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank triển khai chương trình "Miễn phí dịch vụ, chào mừng năm mới"

Hoà chung vào không khí chuẩn bị đón chào năm mới 2016, từ ngày 16/11/2015 đến 15/01/2016, Eximbank triển khai chương trình "Miễn phí dịch vụ, chào mừng năm mới".

Với chương trình này khách hàng doanh nghiệp có số dư tiền thanh toán bình quân càng cao sẽ được miễn phí thanh toán dịch vụ càng dài.

Nội dung của chương trình:

1. Điều kiện tham gia chương trình:
Khách hàng có số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bình quân quy đổi VND từ ngày 16/11/2015 đến hết ngày 15/01/2016 lớn hơn số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bình quân quy đổi VNĐ từ ngày 16/09/2015 đến hết ngày 15/11/2015 và đạt mức từ 100 triệu đồng trở lên.
2. Cơ cấu giải thưởng:
 • Số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bình quân của khách hàng từ 100 triệu đồng  đến dưới 1 tỷ đồng sẽ được miễn phí trong vòng 01 tuần (từ ngày 15/02/2016 đến hết ngày 22/02/2016).
 • Số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bình quân của khách hàng từ 1 tỷ  đồng đến dưới 3 tỷ đồng sẽ được miễn phí trong vòng 02 tuần (từ ngày 15/02/2016 đến hết ngày 29/02/2016).
 • Số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bình quân của khách hàng từ 3 tỷ đồng trở lên sẽ được miễn phí trong vòng 03 tuần (từ ngày 15/02/2016 đến hết ngày 07/03/2016).
3. Các khoản phí được miễn:
 • Phí giao dịch chuyển khoản trong nước (bằng VNĐ, ngoại tệ);
 • Phí kiểm đếm nếu rút tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt;
 • Phí giao dịch chi hộ lương hoặc chi trả theo danh sách bằng chuyển khoản;
 • Phí giao dịch séc;
 • Phí thực hiện giao dịch qua fax.
 • Phí nhận chuyển tiền đến từ nước ngoài;
 • Phí gửi đi nước ngoài nhờ thu xuất khẩu;
 • Phí nhận và thông báo nhờ thu nhập khẩu;
 • Phí thông báo thư tín dụng xuất khẩu;                                    
 • Phí thông báo tu chỉnh thư tín dụng xuất khẩu;

Chi tiết thể lệ chương trình

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon