Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank triển khai chương trình "Khuyến mại Xuân Hè"

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/03, từ ngày 08/03/2016 đến 08/05/2016, Eximbank triển khai chương trình "Khuyến mại Xuân Hè".
Với chương trình này khách hàng doanh nghiệp có số dư tiền thanh toán bình quân càng cao sẽ được miễn phí thanh toán dịch vụ càng dài khi thực hiện các giao dịch trên internetbanking.

Nội dung của chương trình:
1. Điều kiện tham gia chương trình:
Khách hàng có số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bình quân quy đổi VND từ ngày 08/03/2016 đến hết ngày 08/05/2016 lớn hơn số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bình quân quy đổi VNĐ từ ngày 08/11/2015 đến hết ngày 08/01/2016 và đạt mức từ 100 triệu đồng trở lên.
2. Cơ cấu giải thưởng:

Số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bình quân của khách hàng từ 100 triệu đồng  đến dưới 1 tỷ đồng sẽ được miễn phí trong vòng 01 tuần (từ ngày 01/06/2016 đến hết ngày 08/06/2016).
Số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bình quân của khách hàng từ 1 tỷ  đồng đến dưới 3 tỷ đồng sẽ được miễn phí trong vòng 02 tuần (từ ngày 01/06/2016 đến hết ngày 15/06/2016).
Số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bình quân của khách hàng từ 3 tỷ đồng trở lên sẽ được miễn phí trong vòng 03 tuần (từ ngày 01/06/2016 đến hết ngày 22/06/2016).

3. Các khoản phí được miễn:

Phí giao dịch chuyển khoản trong nước (bằng VNĐ, ngoại tệ);
Phí kiểm đếm nếu rút tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt;
Phí giao dịch chi hộ lương hoặc chi trả theo danh sách bằng chuyển khoản;

Chi tiết thể lệ chương trình
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:
Điểm giao dịch Eximbank gần nhất
Trung tâm hỗ trợ khách hàng Call Center 18001199

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon