Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank tăng hạn mức giao dịch qua Mobile Banking lên 500 triệu đồng/ngày

Nhằm đáp ứng bộ phận khách hàng có nhu cầu giao dịch với giá trị cao qua Mobile Banking, từ ngày 20/09/2012 Eximbank triển khai và điều chỉnh hạn mức giao dịch qua Mobile Banking. Theo đó, khách hàng đăng ký mới dịch vụ Mobile Banking sẽ có 02 mức hạn mức để lựa chọn khi đăng ký. Cụ thể như sau:

Hạn mức 1:

Hạn mức tối đa 01 giao dịch: 10 triệu đồng

Hạn mức tối đa trong ngày: 100 triệu đồng

Hạn mức 2:

Hạn mức tối đa 01 giao dịch: 50 triệu đồng

Hạn mức tối đa trong ngày: 500 triệu đồng

Khách hàng hiện hữu có nhu cầu sử dụng hạn mức cao, liên hệ điểm giao dịch Eximbank để đề nghị thay đổi hạn mức sử dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, vui lòng truy cập website http://www.eximbank.com.vn hoặc Trung Tâm hỗ trợ khách hàng qua số điện thoại 1900.54.54.74.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon