Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank nhận giải thưởng Báo cáo Thường niên Tốt nhất năm 2013

    Ngày 25/07/2013 ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Eximbank vinh dự nhận giải thưởng Báo cáo Thường Niên (BCTN) Tốt Nhất do Sở Giao dịch chứng khóan TP.HCM, Sở Giao dịch chứng khóan Hà Nội và báo Đầu Tư trao tặng.

     Theo Hội đồng bình chọn Báo cáo thường niên, năm 2013 có gần 600 BCTN của các doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn giao dịch đã tham gia gửi bình chọn.Với nội dung và bố cục hợp lý, tuân thủ quy định, có ý tưởng xuyên suốt, rành mạch , dễ hiểu, dễ đối chiếu, so sánh, hình thức trình bày ấn tượng BCTN của Eximbank đã được Hội đồng giám khảo chọn vào Top 20 BCTN Tốt nhất năm 2013.

    Là ngân hàng đã niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, Eximbank luôn quan tâm và đề cao việc minh bạch thông tin. Vì vậy, BCTN của Eximbank liên tiếp được Hội đồng bình chọn đánh giá cao trong 3 năm vừa qua.

 

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon