Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank là một trong sáu NHTM được NHNN chỉ định cho vay mua thóc gạo vụ Đông Xuân năm 2011 -2012

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện việc tạm trữ thóc gạo năm 2011 -2012, ngày 21/3/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1614/NHNN-TD chấp thuận cho phép Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân với lãi suất 14%/năm.

Theo đó, Eximbank sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua số thóc gạo tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo vụ Đông Xuân 2011-2012.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong thời gian thu mua, tạm trữ. Hồ sơ, thủ tục cấp bù lãi suất đối với các khỏan cho vay mua tạm trữ thóc, gạo của các thương nhân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thời gian triển khai cho vay và giải ngân thu mua lúa gạo tạm trữ  từ ngày 15/3/2012 đến hết ngày 30/4/2012. Thời gian cho vay tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, kể từ ngày 15/3/2012 đến hết ngày 15/6/2012.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon