Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ngân hàng Hiroshima Shinkin (Nhật Bản)

Ngày 28/11/2014, ngân hàng Eximbank và ngân hàng Hiroshima Shinkin của Nhật Bản đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU).
Theo đó, hai bên sẽ giới thiệu các khách hàng của mình sử dụng dịch vụ của đối tác khi các khách hàng đó hoạt động đầu tư tại quốc gia của ngân hàng đối tác. Đồng thời các bên sẽ hỗ trợ nhau trong việc cung cấp thông tin thị trường và dịch vụ ngân hàng như mở tài khoản, giao dịch ngoại hối, tìm kiếm đối tác, giới thiệu khách hàng của hai ngân hàng cho nhau…tùy theo điều kiện và năng lực của mỗi bên.
Ngân hàng Hiroshima Shinkin là một ngân hàng địa phương của Nhật Bản, thành lập từ năm 1945, và có trụ sở chính tại 3-15 Fujimi-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-8707, Nhật Bản. Tại thời điểm 31/03/2014, Hiroshima Shinkin có tổng tài sản 12,9 tỷ đô là Mỹ và 76 chi nhánh tại Nhật Bản, hoạt động chính ở tỉnh Hiroshima và vùng lân cận.
Đây là lần thứ ba Eximbank ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với một ngân hàng địa phương của Nhật Bản, hướng tới mục tiêu phát triển hơn nữa cơ sở khách hàng và tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau với các đối tác Nhật Bản.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon